Bắt đầu một topic mới

chào tinhte

em vẫn chưa nhận được mail kích hoạt nên không viết bài được mong tinh tế giúp em

thanks tinhte

Liquid error: translation data {:other=>"gặp vấn đề này"} can not be used with :count => 1
1 Comment

vẫn chưa thể kích hoặt nick tinhte là vì sao vạy?
Đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận